Dagelijks wisselen gemeenten persoonsgegevens en andere gevoelige informatie uit. Een datalek of een ransomware-aanval kan een gemeente en burgers dan ook enorm veel schade toebrengen. Senior Consultant Werner Steinmann begeleidde bij een gemeente de migratie naar Microsoft 365.

read more